Fremlejepraksis

I AB Hesseløgade 17-29 er det foreningens klare og ufravigelige praksis, at der kun kan bevilgeslængerevarende fremleje fx i forbindelse med udlandsophold eller længerevarende studie/arbejds-ophold andre steder i Danmark. Hvis man fx midlertidigt flytter til anden adresse i Storkøbenhavn kan der ikke bevilges fremleje. Under alle omstændigheder kan fremlejeperioden højst være 2 år.

Retningslinjer for kortvarige udlejning af lejlighed via Airbnb ol. er
  • En lejlighed må maksimal udlejes i 4 uger pr. kalenderår samlet
  • En lejlighed kan højst udlejes 4 gange pr. kalenderår
  • Udlejning skal meddeles via email til et medlem i bestyrelsen
  • Lejere skal informeres om foreningens regler, herunder om konsekvenser ved brud på samme Underret gerne en nabo eller to og giv dem dit telefonnummer, så de kan kontakte dig, hvis der opstår problemer med larm eller lignende
  • Opstår der i foreningen klager over larm, uacceptabel adfærd el.lign. fra en lejer, og stopper adfærden ikke efter klagen – kan bestyrelsen ophæve lejekontrakten
  • Såfremt bestyrelsen gentagne gange oplever klager over udlejning på den enkelte lejlighed, kan fremtidig udlejning nægtes
Comments